Privacy informatie

Improver

Als improver zijn er verschillende acties die je kunt nemen. Voor sommige van deze acties hebben we bijkomende informatie nodig. Hieronder beschrijven we welke data we nodig hebben voor welke acties en wat we met deze data doen.

Actie Gevraagde data Wat doen we met deze data
Registratie Voornaam, achternaam, e-mailadres Deze gegevens gebruiken we om een account voor je aan te maken. De identificerende gegevens (voornaam, achternaam en e-mailadres) worden geëncrypteerd opgeslagen en gekoppeld aan een pseudoniem. Alle informatie die we verzamelen wordt aan dit pseudoniem gekoppeld. 2 jaar na het einde van je overeenkomst met R2I of als je je 2 jaar lang niet aanmeldt, verwijderen we de identificerende gegevens. Er wordt rekening gehouden met de langste termijn. Vanaf dan zijn je gegevens volledig anoniem en kunnen we deze onmogelijk nog tot jou herleiden. We gebruiken deze gegevens enkel nog voor onderzoeksdoeleinden. Het is mogelijk dat je je registreert via een link specifiek voor een bedrijf of bedrijfsteam. Je wordt dan bij registratie aan dit bedrijf of team gekoppeld.
Wachtwoord instellen Wachtwoord Na de activatie van je account heb je de mogelijkheid om je eerste wachtwoord in te stellen. Dit wachtwoord wordt gehasht opgeslagen. Na deze actie kan je account gebruikt worden.
Wachtwoord vergeten E-mailadres Met het opgegeven e-mailadres zoeken we naar een bestaande account. Indien er een account gevonden werd sturen we een e-mail naar het e-mailadres met de informatie om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Aanmelden Gebruikersnaam (e-mailadres), wachtwoord Sinds 2017 is de gebruikersnaam automatisch je e-mailadres. Op basis van de gebruikersnaam wordt een account gezocht. Indien er een gevonden werd controleren we de wachtwoorden. Indien deze overeenkomen wordt je aangemeld.
Vragenlijsten Diverse persoonlijke data We beschikken over verschillende vragenlijsten die elk hun eigen doel hebben.
Fitbit koppelen - Wanneer je je fitbit wilt koppelen vragen we aan fitbit toegang tot je gegevens. Je dient je aan te melden bij fitbit, waarna je de keuze krijgt welke data je met ons deelt. Wij ontvangen van fitbit je fitbit id en authenticatie tokens om je data uit te lezen. Je profieldata wordt enkel gebruikt om te controleren of de juiste gebruiker gekoppeld is. Je hartslagdata wordt gebruikt om te controleren of je in een bepaalde trainingszone traint en hoelang. Je activiteitsdata wordt gebruikt om je stappen, doelen, verbrande calorieën en actieve minuten op te halen. Indien we geen hartslagdata hebben gebruiken we je zeer actieve minuten om je trainingsschema op te volgen. Daarnaast wordt de data ook op je dashboard gebruikt en als opvolging van bepaalde challenges waaraan je deelneemt. Je slaapdata wordt gebruikt om je inzicht te geven in je slaap.
Polar Flow koppelen - Wanneer je je polar wilt koppelen vragen we aan polar flow toegang tot je gegevens. Je dient je aan te melden bij polar flow waarna wij je polar flow id ontvangen en authenticatie tokens om je data uit te lezen. Je profieldata wordt enkel gebruikt om te controleren of de juiste gebruiker gekoppeld is. Je trainingsdata wordt gebruikt om op basis van de hartslag te controleren of je in een bepaalde trainingszone traint en hoelang. Je activiteitsdata wordt gebruikt om je stappen, calorieën en actieve tijd op te halen. Indien we geen hartslagdata hebben gebruiken we de actieve tijd om je trainingsschema op te volgen. Daarnaast wordt de data ook op je dashboard gebruikt en als opvolging van bepaalde challenges waaraan je deelneemt.
Apple Health koppelen - Wanneer je je Apple Health account wilt koppelen geef je onze app op jouw telefoon toegang tot de Gezondheid app. Deze toegang wordt gebruikt om je stappen op te halen. Daarnaast wordt de data ook op je dashboard gebruikt en als opvolging van bepaalde challenges waaraan je deelneemt.
Apple Health koppelen - Wanneer je je Apple Health account wilt koppelen geef je onze app op jouw telefoon toegang tot de Gezondheid app. Deze toegang wordt gebruikt om je stappen op te halen. Daarnaast wordt de data ook op je dashboard gebruikt en als opvolging van bepaalde challenges waaraan je deelneemt.
Fitheidstest Geboortedatum, geslacht, testtype, starthartslag, lengte, gewicht, vetpercentage, maximum hartslag tijdens de test, duur van de test, recuperatiehartslag, toestemming van je dokter (optioneel) We verwerken de laatst ingevulde vragenlijst "Geïnformeerde toestemming" en "Psychologisch" om te controleren of er medische problemen zijn en toestemming van de dokter vereist is. Het testtype is nodig om het testprotocol te bepalen. Je starthartslag, gewicht en vetpercentage worden gebruikt om je vooruitgang te tonen. Je lengte en gewicht gebruiken we daarnaast ook in de verwerking van je testgegevens (BMI en VO2Max/kg). De resultaten van je test verwerken we op basis van je geslacht, leeftijd en gewicht naar een paar meetpunten en deze zetten we uit op schalen om te tonen waar je momenteel fysiek staat, waar je staat ten opzichte van je leeftijdsgenoten en wat je vooruitgang is bij een 2de test. Een eerste trainingsschema wordt opgesteld.
Fitheidstesten vergelijken - We zetten de meest logische meetpunten en schaalposities van je beschikbare fitheidstesten uit op grafieken.
Trainingsdoelen bijwerken Sport en trainingsdagen Op basis van je test stellen we een schema voor. Je kunt dit schema zelf aanpassen. Op basis van de gekozen sport bepalen we hoeveel minuten je per week dient te trainen en wat de ideale verdeling is. Je kunt deze verdeling ook zelf nog aanpassen en je eigen dagen kiezen.
Profiel Voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum (optioneel), geslacht (optioneel), telefoonnummer (optioneel), skype account naam (optioneel), adresgegevens (optioneel) Hier kun je de persoonlijke gegevens zien die wij van je kennen en deze desgewenst bijwerken.
Koppelingen - We verwerken al je koppelingen en tonen deze voor je. Dit kunnen bedrijven zijn, teams, fitbit of polar. In het geval van fitbit of polar tonen we je id, de datatypes waar we toegang toe hebben en indien van toepassing de vervaldatum van de authenticatie token. We sturen een verzoek naar fitbit of polar om de voornaam en achternaam die bij dit id hoort te tonen.
Manuele invoer Datum van de training, sport, hartslagzone, aantal minuten, opmerking (optioneel) Sommige sporten (zoals bijv. zwemmen) kunnen niet of moeilijk met activity trackers getrackt worden. Of misschien heb je geen tracker. Je kunt via de manuele invoer je trainingen ingeven waarna je doelen bijgewerkt worden.
Fitbit historiek - We verwerken je fitbit data om je een grafisch overzicht te geven van de meest relevante data die wij via je fitbit verzameld hebben.
Polar historiek - We verwerken je Polar Flow data om je een grafisch overzicht te geven van de meest relevante data die wij via de koppeling verzameld hebben.
Google Fit historiek - We verwerken je Google Fit data om je een grafisch overzicht te geven van de meest relevante data die wij via de koppeling verzameld hebben.
Apple Health historiek - We verwerken je Apple Health data om je een grafisch overzicht te geven van de meest relevante data die wij via de koppeling verzameld hebben.
Wachtwoord wijzigen Huidig wachtwoord en nieuw wachtwoord Indien je huidig wachtwoord klopt wordt het nieuwe wachtwoord ingesteld.
Dashboard - Verschillende data wordt verwerkt om een nuttig overzicht van jouw project samen te stellen.
Cijfers - audits - Als je bedrijf deelneemt aan een audit kun je de resultaten van deze audit bekijken. Je kunt het bedrijfsgemiddelde zien en waar mogelijk de norm en je eigen ingevulde waardes.
Challenges - ranking - We verwerken de gegevens van de deelnemende personen en tonen de ranking van de challenge.
Cijfers - bedrijf - De gegevens van iedereen in je bedrijf worden verwerkt om het gemiddelde te berekenen en het tonen van het aantal stappen van het bedrijf, de afgelegde kilometers, de verbrandde calorieën en de zeer actieve minuten. Deze gemiddeldes zijn uiteraard anoniem. Dezelfde gemiddeldes worden ook voor de teams berekend en de teams worden gerangschikt.
Cijfers - team - De gegevens van iedereen in je team worden verwerkt om het gemiddelde te berekenen en het tonen van het aantal stappen van het team, de afgelegde kilometers, de verbrandde calorieën en de zeer actieve minuten. Deze gemiddeldes zijn uiteraard anoniem. Echter, indien gewenst, worden deze gemiddeldes ook getoond voor elk lid van je team.
Cijfers - het fitste bedrijf - De gegevens van alle deelnemende bedrijven worden verwerkt om een rangschikking van de bedrijven te tonen voor het gemiddeld aantal stappen, de gemiddeld afgelegde kilometers, de gemiddelde verbrandde calorieën en de gemiddelde actieve minuten.
Deelname meetmoment - We verwerken je testkeuze en geven deze door aan de coaches die je tijdens het meetmoment zullen begeleiden.
Deelname evenement - We verwerken je deelnamekeuze en geven deze samen met je naam, voornaam en tijdstip van deelname door aan de organisator(en) van het evenement.

Coach

Als coach kun je verschillende acties nemen. Deze acties zijn voornamelijk gericht richting bedrijven of personen. Als coach heb je enkel toegang tot de bedrijven, teams en personen die je mag opvolgen. Elke actie die je neemt wordt opgenomen in een historiek.

Actie Gevraagde data Wat doen we met deze data
Bedrijfsopvolging - We tonen een overzicht van alle bedrijven die je als coach mag zien. Je kunt de cijfers van het bedrijf bekijken, de teams, de gekoppelde personen, de interne notities en welke coaches het bedrijf mogen opvolgen.
Persoon - doelen - We verwerken de doelen voor deze persoon en tonen je de vooruitgang en haar hartslagzones.
Teamopvolging - We tonen een overzicht van alle teams die je als coach mag zien. Je kunt een nieuw team maken, de cijfers van het team bekijken, de gekoppelde personen en welke coaches het team mogen opvolgen.
Persoon - meting toevoegen Diverse persoonlijke data van een persoon Je kunt een meting uitvoeren bij een persoon en deze hier ingeven. De persoon in kwestie kan deze metingen bekijken.
Persoonsopvolging - We tonen een overzicht van alle personen die je als coach mag zien. Je kunt haar gegevens zien, zoals onder andere haar vragenlijsten, antwoorden en de status, coach notities voor deze persoon, lopende trajecten en koppelingen.
Persoon - vragenlijst openzetten Vragenlijst en persoon Stel een vragenlijst open voor een persoon.
Persoon - vragenlijst invullen Diverse persoonlijke data van de persoon Je kan als coach samen met een persoon een vragenlijst invullen.
Notitie toevoegen Datum en tijd, titel, inhoud, type Je kunt een notitie toevoegen bij een persoon of bedrijf.
Persoon - slaap - We verwerken de slaapgegevens van deze persoon en tonen de data.
Tijdsregistratie toevoegen Datum, titel, inhoud, type, project, mijlpaal, starttijd, eindtijd, werktype Je kunt tijd tracken door een timetracking aan een notitie toe te voegen. De getrackte tijd wordt doorgestuurd naar teamleader en bijgehouden op het platform.
Cijfers - tijdsregistratie - We verwerken je tijdsregistraties en maken een totaal voor de opgegeven periode, bedrijf, of persoon.
coach.challengesRanking.action coach.challengesRanking.data coach.challengesRanking.usage
Acties - rapport - We verwerken de gegevens van alle deelnemende bedrijven tot een rapport over de algemene fitheidsscore.

Admin

Als admin beheer je het platform en de toegang van coaches tot personen. Elke actie die je neemt wordt opgenomen in een historiek.

Actie Gevraagde data Wat doen we met deze data
Persoon - wachtwoord wijzigen Nieuw wachtwoord Als admin kun je het wachtwoord van een gebruiker wijzigen.
Teamleader koppelingen - Als admin kun je bedrijven en personen koppelen aan teamleader project. De coaches kunnen dan tijdsregistraties toevoegen voor deze projecten via notities bij deze bedrijven en personen.

Digitale follow up en data check

Actie Gevraagde data Wat doen we met deze data
Follow up Naam, voornaam, doelen, vooruitgang Op het begin van elke week worden de gegevens verwerkt van iedereen met een actief trainingsschema. De doelen voor deze personen worden opgehaald en hun vooruitgang berekend. De coaches verantwoordelijk voor de opvolging krijgen een e-mail met deze gegevens voor de personen die zij mogen opvolgen.
Data check Naam, voornaam, fitbit en polar activiteitsdata Dagelijks worden de gegevens verwerkt van iedereen met een actief trainingsschema en een koppeling met fitbit of polar. Er wordt gecontroleerd of we nog altijd gegevens ontvangen. Zodra we een aantal dagen geen gegevens ontvangen hebben wordt er een notie gemaakt naar deze persoon. *Deze verwerking is momenteel nog in test en wordt enkel uitgevoerd voor coaches.*

Onderzoek (met anonieme gegevens)

We zijn constant op zoek om de algoritmes die we gebruiken te verbeteren en nieuwe algoritmes te ontwikkelen. De data die we verzamelen gebruiken we anoniem om op zoek te gaan naar relevanties om voorspellingen te kunnen doen of inzichten te krijgen. Hiervoor werken we samen met onderzoekspartijen. Afhankelijk van de samenwerking kan het zijn dat zij gegevens ontvangen. Deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.

Gegevensbeschermingsbeleid

Bovenstaande en meer kun je in het legalees nalezen in ons [gegevensbeschermingsbeleid](/docs/nl/gegevensbeschermingsbeleid.pdf).